Oferta

Cement, wapno, beton

Spoiwo budowlane (cement, wapno, gips) jest to sproszkowany materiał, który zmieszany z wodą lub inną substancją ciekłą, a także pod wpływem gazów atmosferycznych, wiąże inne materiały, uzyskując cechy ciała stałego (twardniejąc).

Beton jest to materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.

Chcąc zasięgnąć więcej informacji o produktach należy kliknąć na zamieszcone loga, bądź skontaktować się z nami.

Poniżej przedstawiono parametry spoiw, betonów i dodatków, które posiadamy w naszej ofercie.